Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 6, pp 180–180 | Cite as

Therapietrouw bij familiaire hypercholesterolemie

Farmacie
  • 22 Downloads

Samenvatting

Familiaire hypercholesterolemie heeft in Westerse landen een prevalentie van 1 op 400-500 personen. In 1994 kwam in Nederland een nationaal programma op gang ter opsporing van mensen met familiaire hypercholesterolemie. Er vond genealogisch onderzoek plaats en er werden DNA-testen afgenomen bij familieleden van mensen met één aangetoonde mutatie in het LDL-receptorgen. Het bereiken van lage plasmaconcentraties LDL vraagt vaak hoge doses statine of combinatietherapie. Hierdoor kan een slechte tolerantie en dus ook minder compliantie optreden; juist bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie die een groot risico lopen op prematuur coronarialijden en dus levenslang therapie moeten gebruiken. Twee jaar na het stellen van de diagnose werd nagegaan hoe het met de compliantie aan de therapie ging. De onderzoeksmethode was het invullen van een vragenlijst.

Literatuur

  1. Umans-Eckenhausen M et al. ARCH INTERN MED 2003; 163: 65-68.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations