Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 6, pp 163–164 | Cite as

Advertenties in medische tijdschriften: lezers let op!

  • E. van der Does
Redactioneel
  • 5 Downloads

Samenvatting

Advertenties (reclame) van de farmaceutische industrie vormen een chronisch aandachtspunt. Er is een spanningsveld tussen de redacties van tijdschriften en de farmaceutische industrie die daarin adverteert. Sinds het belang van ‘clinical evidence’ in de literatuur over geneesmiddelen is doorgebroken, worden de advertenties van de farmaceutische industrie vaker voorzien van een referentie. Deze referentie stamt bij voorkeur uit een gerenommeerd tijdschrift en beschrijft het resultaat van klinisch geneesmiddelenonderzoek, zo mogelijk op basis van een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd model.

Literatuur

  1. Fletcher RH. LANCET 2003; 361: 10-11.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Hobma S et al. NED T GENEESKD 1992; 136: 637-41.Google Scholar
  3. Villanueva P et al. LANCET 2003; 361: 27-32.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations