Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 5, pp 155–155 | Cite as

Glitazones en hartfalen

Aanbevolen overzichten
  • 5 Downloads

Samenvatting

Sinds enkele jaren zijn de glitazones (thiazolidinedionderivaten: troglitazon, rosiglitazon en pioglitazon) beschikbaar gekomen voor de behandeling van diabetes mellitus type 2. Net als metformine beïnvloeden ze de insulinegevoeligheid, glitazones vooral op het niveau van spier- en vetweefsel. De effecten op het hart zijn omstreden. Zo is een relatie gelegd met het ontstaan van hartfalen bij gebruik van glitazones. Pathofysiologisch zou eerder een gunstig effect op de pompfunctie worden verwacht. Aangezien er meldingen zijn van longoedeem, is het gebruik ervan bij klasse III en IV van de NYHA echter gecontraïndiceerd.

Literatuur

  1. Wang Ch et al. CIRCULATION 2003; 107:1350-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations