Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 4, pp 126–126 | Cite as

Selectieve oestrogeenreceptormodulatoren

Aanbevolen overzichten
  • 3 Downloads

Samenvatting

Vanuit de mayo clinic verscheen in de serie ‘Drug therapy’ een uitgebreid overzicht over selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (selective estrogen receptor modulator: SERM). De auteurs beginnen met het uitleggen van de ingewikkelde weefselspecifieke effecten van oestrogeen. Duidelijk wordt, dat de ontwikkeling van SERM's erop gericht was en is om voordelen van oestrogeen te behouden maar zonder de nadelen.

Literatuur

  1. Riggs BL et al. NEJM 2003; 348: 618-29.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations