Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 4, pp 113–113 | Cite as

Het raadsel van acetosal-resistentie

Interacties
  • 3 Downloads

Samenvatting

Acetosal remt cyclo-oxygenase (COX) door een irreversibele acetylering van serine op aminozuurplaats 530. COX zorgt voor de productie van onder andere prostaglandines en tromboxaan A2. We onderscheiden inmiddels COX-1, dat ook onder normale omstandigheden tot expressie komt in bloedplaatjes, en COX-2, dat vooral wordt geactiveerd als respons op inflammatoire cytokinen. COX-2-remming leidt daarom tot verminderde ontsteking en COX-1-remming tot verminderde bloedplaatjesaggregatie. Dankzij het irreversibele effect van acetosal en het feit dat de kernloze bloedplaatjes nauwelijks nieuw COX kunnen aanmaken, leidt het gebruik van een lage dosis acetosal al tot een adequate remming van COX-1 en daarmee van plaatjesaggregatie. Bij ontsteking moet vanwege de sterk toegenomen activiteit van COX-2 een hogere dosis worden toegepast (2.000-4.000 mg/d).

Literatuur

  1. FitzGerald G. the LANCET 2003; 361: 542- 544.CrossRefGoogle Scholar
  2. MacDonald T et al. the LANCET 2003; 361: 573-574.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations