Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 4, pp 108–108 | Cite as

Hoe veilig zijn statines?

Bijwerkingen
  • 9 Downloads

Samenvatting

De HMG-CoA reductaseremmers, beter bekend als statines, zijn middelen die het LDL krachtig laten dalen en veel worden toegepast. De statines stonden altijd bekend als veilige middelen met weinig bijwerkingen. Sinds in de Verenigde Staten het middel cerivastatine (Baycol / Lipobay) van de markt is gehaald, is het vertrouwen in de statines geschaad. De vraag hoe veilig statines nu eigenlijk zijn, doet zich voor. Amerikaanse instanties, zoals de American Heart Association en de National Institutes of Health vonden het nodig een uitgebreide verklaring uit te geven. De statines zijn in klinisch onderzoek uitgebreid onderzocht. Uit deze onderzoeken bleek onder andere een afname in incidentie van hart- en vaatziekten, beroerte en myocardinfarct. In vergelijking met placebo was er bij patiënten die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hadden, geen hogere morbiditeit en geen significante toename in mortaliteit in de statine- groepen.

Literatuur

  1. Pasternak R et al. CIRCULATION 2002; 106: 1024-28.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations