Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 3, pp 77–77 | Cite as

Hart- en vaatziekten bij patiënten met een laag LDL-gehalte

Farmacotherapie
  • 6 Downloads

Samenvatting

Onderzoeken als 4S, WOSCOPS, CARE en LIPID hebben de afgelopen jaren aangetoond dat statines een relatieve risicoreductie geven bij de behandeling van hart- en vaatziekten. Slechts enkele van de secundaire preventieonderzoeken (onder andere CARE en LIPID) omvatten patiënten met een lage LDL-uitgangswaarde. Uit het CARE- en LIPID-onderzoek is gebleken dat de groep patiënten met een lage LDL-uitgangswaarde door het gebruik van pravastatine géén significante risicoreductie verkrijgt.

Literatuur

  1. Sacks F et al. CIRCULATION 2002; 105: 1424-28.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations