Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 2, pp 65–65 | Cite as

Insuline glargine

Aanbevolen overzichten
  • 10 Downloads

Samenvatting

Al enige tijd wordt in Nederland gewacht op de feitelijke introductie van de langwerkende insuline analoog glargine. Inmiddels komen geleidelijk meer gegevens binnen over het verwachte voordeel ervan (EASD, 2002). In april 2002 besteedde een Amerikaans farmaceutenblad zelfs een redactioneel commentaar eraan bij een review. (23 referenties)

Literatuur

  1. Chen SW. AM J HEALTH SYST PHARM 2002; 59: 609.PubMedGoogle Scholar
  2. Reinhart L et al. AM J HEALTH SYST PHARM 2002; 59: 643-9.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations