Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 2, pp 52–52 | Cite as

Voor u gehoord!

Diversen
  • 3 Downloads

Samenvatting

De media krijgen steeds meer aandacht voor grote medische congressen. De aldaar gerapporteerde resultaten van research krijgen vaak opvallend veel aandacht in de krant en op televisie. Toch hebben de gedane wetenschappelijke mededelingen een voorlopig karakter; peer review is er nog nauwelijks geweest. Amerikaanse auteurs gingen na welke items er over vijf grote congressen in 1998 in het nieuws waren gekomen en wat hiervan in de daarop volgende jaren verscheen als peer-reviewed medische publicatie.

Literatuur

  1. Schwartz LM et al. JAMA 2002; 287: 2859-63.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations