Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 1, pp 3–3 | Cite as

Risperidon bij kinderen met autisme en ernstige gedragsstoornissen

Farmacotherapie
  • 85 Downloads

Samenvatting

Risperidon behoort tot de zogenaamde atypische antipsychotica en blokkeert postsynaptische dopamine- en serotoninereceptoren. In open onderzoeken lijkt de stof te werken bij kinderen met autisme (en gedragsstoornissen). Er is één gecontroleerd onderzoek bekend waarbij een gunstig effect gezien werd bij 38 adolescenten met mentale retardatie en explosief gedrag. Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek bij 101 autistische kinderen wordt hier beschreven. De kinderen hebben een leeftijd van 5-17 jaar en lijden aan ernstige stemmingsstoornissen, agressie of zelfbeschadigend gedrag.

Literatuur

  1. Ruppan. N ENGL J MED 2002; 347: 314-21.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations