Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 10, pp 314–314 | Cite as

Farmacologische beïnvloeding van dementie

Aanbevolen overzichten
  • 13 Downloads

Samenvatting

In een themanummer over dementie van de medical clinics verscheen ook een hoofdstuk over de vrij teleurstellende pogingen tot medicamenteuze behandelingen van de ziekte van Alzheimer. De auteurs achten een behandeling met een cholinesteraseremmer en een hoge dosis vitamine E voldoende positief gedocumenteerd om te proberen. Besproken worden tacrine, donepezil, rivastigmine en galantamine als cholinesteraseremmers; daarnaast vitamine E en ginkgo biloba. (80 referenties)

Literatuur

  1. Bonner L et al. med clin n am 2002; 86: 657-74.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations