Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 9, pp 257–257 | Cite as

Minder nachtelijke hypoglykemie door ander insulineregime

Farmacotherapie

Samenvatting

Nachtelijke hypoglykemie bij met insuline behandelde diabeten is een veelvoorkomend en bepaald niet ongevaarlijk verschijnsel.

Literatuur

  1. Fanelli CG et al. ann intern med 2002; 136: 504-14.PubMedGoogle Scholar
  2. Norris AW et al. ann intern med 2002; 136: 547-9.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations