Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 9, pp 257–257 | Cite as

Minder nachtelijke hypoglykemie door ander insulineregime

Farmacotherapie
  • 7 Downloads

Samenvatting

Nachtelijke hypoglykemie bij met insuline behandelde diabeten is een veelvoorkomend en bepaald niet ongevaarlijk verschijnsel.

Literatuur

  1. Fanelli CG et al. ann intern med 2002; 136: 504-14.PubMedGoogle Scholar
  2. Norris AW et al. ann intern med 2002; 136: 547-9.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations