Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 8, pp 234–234 | Cite as

Statines en incidentie van cerebrovasculaire accidenten

Farmacotherapie
  • 32 Downloads

Samenvatting

Ofschoon een cerebrovasculair accident (CVA) in het algemeen wordt beschouwd als een uiting van gegeneraliseerd atherosclerotisch vaatlijden, hebben veel epidemiologische onderzoeken geen duidelijk verband kunnen leggen tussen de mate van hypercholesterolemie en de kans op het krijgen van een CVA. Ook interventieonderzoeken, waarbij door middel van een dieet of medicament het cholesterolgehalte werd verlaagd, bleken veelal niet te leiden tot een afname in het optreden van CVA’s, dit in tegenstelling tot trials met antihypertensieve medicatie waar juist wel een gunstig effect op het optreden van CVA’s werd gevonden.

Literatuur

  1. Wiel A van de et al. NETH J MED 2002; 60: 4-9.PubMedGoogle Scholar
  2. Pravastatine: in Nederland SELEKTINE®.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations