Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 7, pp 216–216 | Cite as

Wanneer moet een product tegen zonnebrand opnieuw worden aangebracht?

Kortweg
  • 96 Downloads

Samenvatting

De vraag is of het advies om elke 2-3 uur een zonnefilter aan te brengen werkelijk leidt tot een optimale protectie. Een product wordt aangeduid met de ‘Sun Protection Factor’(SPF). Men dient een laag van 2 mg/cm2 te smeren om de aangegeven SPF te benutten. Veel mensen gebruiken veel minder (0,5-1,5 mg/cm2). Tevens wordt door de fabrikant aanbevolen om vaak of regelmatig opnieuw te smeren, hetgeen bepaald geen duidelijk advies is. Het ene product hecht beter aan de huid dan het andere zodat de verwijderende invloed van zweten, water, zand ook verschillend is. Een middel dat niet waterproof of waterresistent is, helpt daarom nauwelijks of zeer kort.

Literatuur

  1. Diffey B et al. j am ecad dermatol 2001; 45: 882-5.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations