Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 7, pp 206–207 | Cite as

Incidentie en mogelijkheid van preventie van geneesmiddelbijwerkingen in verpleeghuizen

Bijwerkingen
  • 11 Downloads

Samenvatting

Meer dan anderhalf miljoen Amerikanen verblijven op longstay afdelingen in verpleeghuizen. De gemiddelde bewoner gebruikt dagelijks zes verschillende medicijnen en 20% van de bewoners maar liefst tien verschillende medicijnen. De kans op bijwerkingen en interacties is daarom aanzienlijk in deze patiëntenpopulatie. Het is niet bekend of veel bijwerkingen te voorkomen zouden zijn geweest. In dit onderzoek wordt de incidentie van bijwerkingen onderzocht in achttien verpleeghuizen in Massachusetts, tevens wordt nagegaan welke bijwerkingen te voorkomen waren geweest. De bijwerkingen worden geclassificeerd op grond van de geneesmiddelgroep, de ernst van de bijwerkingen en de klinische gevolgen. Daarnaast wordt onderzocht in welke fase de fout plaatsvond, van het voorschrijven van het geneesmiddel tot het daadwerkelijk innemen ervan door de bewoner en de nacontrole.

Literatuur

  1. Gurwitz j et al. am j med 2000; 109: 87-93.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations