Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 6, pp 176–176 | Cite as

Zware metalen in traditionele Chinese kruidenpreparaten

Vergiftigingen
  • 10 Downloads

Samenvatting

Het gebruik van traditionele Chinese geneesmiddelen raakt in de westerse wereld steeds meer in zwang. Via Internet is het niet moeilijk om dergelijke producten in bezit te krijgen. Vaak gaat het om complexe mengsels van allerlei kruiden, vaak wel twintig verschillende kruiden of meer. De overheid heeft nauwelijks vat op de verkoop ervan. Er is geen effectieve controle met alle risico's van dien. Aan deze problematiek is al diverse malen eerder aandacht besteed (zie bijvoorbeeld mfm 2001; 39: p. 310 en p. 345).

Literatuur

  1. Ernst E et al. j clin pharmacol ther 2001; 70: 497-504.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations