Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 6, pp 171–172 | Cite as

Antipsychotica verhogen het risico op trombo-embolie

Bijwerkingen
  • 11 Downloads

Samenvatting

Verhogen antipsychotica het risico op veneuze trombo-embolie en hoe groot is dit risico voor gebruikers van de gangbare producten?

Literatuur

  1. Tapson V. lancet 2000; 356: 1206.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Zornberg G et al. lancet2000; 356: 1219- 1223.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations