Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 5, pp 157–157 | Cite as

Borstvoeding

Aanbevolen overzichten
  • 390 Downloads

Samenvatting

In het algemeen wordt het geven van borstvoeding sterk aanbevolen. Indien de moeder medicamenten gaat gebruiken, wordt het geven van borstvoeding betrekkelijk gemakkelijk ontraden. Dit gebeurt maar al te graag door de fabrikant (zero risk) maar ook door dokters en apothekers. Vaak is dit advies niet gerechtvaardigd en schadelijk.

Literatuur

  1. AAP Committee on drugs. pediatrics 2001; 108: 776-99.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations