Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 4, pp 119–119 | Cite as

Stomatitis aphthosa

Aanbevolen overzichten

Samenvatting

Een voor nascholing bedoeld verhaal in het Amerikaanse dermatologenblad cutis geeft een beschrijvende samenvatting van onze kennis en ervaring met recidiverende aften in de mond.

Literatuur

  1. Eisen D et al. cutis 2001; 68: 201-6.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations