Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 4, pp 97–98 | Cite as

Spontane diepe veneuze trombose: hoe lang ontstollen?

Farmacotherapie
  • 10 Downloads

Samenvatting

Trombose van de diepe beenvenen (DVT) heeft verschillende oorzaken, zoals operatie of trauma, maligniteit, orale anticonceptiva, immobilisatie of zelfs lange luchtreizen. Soms is er een aantoonbare stoornis in de stolling: trombofilie. Resterende gevallen zijn idiopathisch, dat wil zeggen schijnbaar uit het niets ontstaan. Er is nog geen risicofactor aan te geven en dus geen oorzakelijke behandeling mogelijk. Kunnen de orale anticoagulantia die volgen op behandeling in de acute fase na zekere tijd worden gestaakt en zo ja, na hoeveel maanden?

Literatuur

  1. Agnelli G et al. nejm 2001; 345:165-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Correspondenc. NEJM 2001; 345: 1852-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations