Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 3, pp 90–90 | Cite as

Risicopreventie deel 4: geneesmiddelbijwerkingen

Aanbevolen overzichten
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het vierde artikel in deze reeks van nuttige, beschrijvende en hypothesegenererende overzichten vat de gegevens nog eens samen en geeft aanbevelingen voor de klinische farmacie.

Literatuur

  1. Kelly W. am j health-syst pharm 2001; 58: 1406-12.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations