Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 3, pp 64–65 | Cite as

Cannabis tegen misselijkheid en braken bij chemotherapie?

Farmacotherapeutisch
  • 40 Downloads

Samenvatting

Uit een overzichtsartikel van Tramèr et al. kan worden geconcludeerd dat het gebruik van cannabinoïden, door verbetering van de stemming, enige toegevoegde waarde kan hebben ten opzichte van de reguliere behandeling van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie. In het algemeen wegen de toxische bijwerkingen van cannabis echter zwaarder dan de beoogde werking. Het is opmerkelijk dat veel patiënten de voorkeur geven aan cannabis boven de standaard antiemetische behandeling.

Literatuur

  1. Kalso E. bmj 2001; 323: 2-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Tramèr M et al. bmj 2001; 323: 16-21.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations