Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 2, pp 58–58 | Cite as

Risedronaat

Aanbevolen overzichten
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het aanbod bisfosfonaten blijft toenemen. Na pamidroninezuur, etidroninezuur, alendroninezuur, clodroninezuur en tiludroninezuur is nu risedroninezuur beschikbaar gekomen.

Literatuur

  1. dunn drugs 2001; 61: 685-712.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations