Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 2, pp 50–50 | Cite as

Veenbes-bosbessensap en preventie van urineweginfecties

Diversen
  • 54 Downloads

Samenvatting

Van alle vrouwen heeft naar schatting 60% wel eens een urineweginfectie. Tenminste een derde van hen zal een recidief hebben in het jaar daarop, het vaakst in de leeftijdgroepen 25-29 jaar en ouder dan 55 jaar. De verwekkende bacteriën komen uit de ontlasting en wijziging van het dieet kan de fecale bacteriële balans wijzigen. Zowel vacciniumbessen (bosbessen) als producten die Lactobacillus bevatten zijn bekend om hun vermogen om juist die coliforme bacteriën te remmen die de meeste urineweginfecties veroorzaken.

Om na te gaan of deze producten, oraal toegediend, in staat blijken symptomatische urineweginfecties te voorkomen werd een open, gerandoniseerd, gecontroleerd onderzoek uitgevoerd onder 150 vrouwen met een urineweginfectie waarbij een obligaat criterium was groei van Escherichia coli(≥ 105 kolonievormende eenheden/ml) uit een schoon en vers opgevangen portie midstroom urine.

Literatuur

  1. Kontiokari T et al. bmj 2001; 322: 1571-73.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations