Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 2, pp 36–36 | Cite as

Misoprostol en zwangerschapsafbreking

Farmacotherapie
  • 18 Downloads

Samenvatting

Misoprostol is een prostaglandine E1-derivaat met belangrijke potentiële toepassingen in de zwangerschap. Het bevordert de ‘rijping’ van de cervix uteri en veroorzaakt uteruscontracties. In de Verenigde Staten is het middel echter alleen goedgekeurd voor de preventie van maagulcus bij chronisch NSAID-gebruik. In de new england journal of medicine van januari 2001 woedt een heftige discussie over deze gang van zaken.

Literatuur

  1. Friedman MA. n engl j med 2001; 344: 61.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Goldberg AB et al. n engl j med 2001; 344: 38-47.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Hale RW et al. n engl j med 2001; 344: 59-60.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations