Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 1, pp 26–26 | Cite as

Amiodaron ter preventie van atriumfibrillatie na open hartchirurgie, bij ouderen die bètablokkers gebruiken

Kortweg
  • 8 Downloads

Samenvatting

In de Verenigde Staten worden jaarlijks 598.000 mensen aan open hartchirurgie (coronaire bypass- en/of klepoperaties) onderworpen. Van deze mensen heeft 56% een leeftijd van 65 jaar of ouder. Postoperatief is er een toegenomen sympathicus-tonus die in 27-40% van de gevallen kan leiden tot atriumfibrillatie. Dat kan, op zijn beurt, weer leiden tot hypotensie, hartfalen, ventriculaire aritmie, de noodzaak van een pacemaker, en een duidelijk verhoogd risico op een CVA of TIA. Dit wordt bestreden door rondom de operatie bètablokkers aan de patiënt te geven. De vraagstelling was of het gebruik van amiodaron naast bètablokkers zou leiden tot een betere preventie van atriumfibrillatie bij mensen van 60 jaar en ouder.

amiodaron atriumfibrillatie ouderen, atriumfibrillatie 

Literatuur

  1. Giri S et al. Lancet 2001; 357: 830-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations