Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 12, pp 256–256 | Cite as

Kortwerkende bèta-2-agonisten bij astma, wat daarna?

Farmacotherapie
  • 3 Downloads

Samenvatting

De eerste stap in de behandeling van astma is symptomatische toepassing van kortwerkende bèta-2-agonisten bij benauwdheid. Als deze behandeling onvoldoende effect heeft, wordt over het algemeen geadviseerd inhalatiecorticosteroïden toe te voegen. In theorie bestaan er echter ook andere mogelijkheden.

astma, salmeterol astma, montelukast astma, inhalatiecorticosteroïden 

Literatuur

  1. Calhoun WJ et al. Am J Respir Crit Care Med 2001:164; 759-63.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations