Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 12, pp 252–253 | Cite as

Efedrine-preparaten: U weet niet wat u slikt

Van de redactie
  • 4 Downloads

Samenvatting

Vroeger was het gebruik van medicijnen, meestal fytotherapeutica, buitengewoon ongewis en vaak riskant. Er bestond onduidelijkheid over de samenstelling, de werking en bijwerking van deze middelen. Een belangrijke taak van de apotheker was het uitoefenen van controle op de identiteit en kwantitatieve samenstelling van de middelen.

efedrine, alternatieve geneeskunde 

Literatuur

  1. Gurley BJ et al. Am J Health-Syst Pharm. 2000; 57: 963-969.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations