Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 11, pp 231–231 | Cite as

Lichenoïde huidreactie op sildenafil

Bijwerkingen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Lichenoïde huidreacties op geneesmiddelgebruik zijn moeilijk te onderscheiden van lichen planus.

sildenafil, bijwerkingen 

Literatuur

  1. Goldman BD. Cutis 2000; 65: 282-3.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations