Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 11, pp 230–230 | Cite as

Trombotische trombocytopenische purpura en de associatie met clopidogrel

Bijwerkingen
  • 3 Downloads

Samenvatting

De plaatjesremmer clopidogrel is een nieuwe, tweede thiënopyridine-derivaat en opvolger van ticlopidine, met hetzelfde werkingsmechanisme en nagenoeg dezelfde structuur. Clopidogrel heeft ticlopidine echter verdrongen omdat trombotische trombocytopenische purpura (TTP), die in een frequentie van 1 per 1600-500 met ticlopidine behandelde patiënten kan optreden, tijdens observationeel onderzoek van 20.000 met clopidogrel behandelde patiënten niet werd gevonden. Zo zijn inmiddels ruim 3 miljoen patiënten met clopidogrel behandeld omdat werd aangetoond dat het marginaal effectiever werkt dan acetylsalicylzuur. Nu wordt echter in de The New England Journal of Medicine door Bennet et al. gerapporteerd over 11 patiënten die TTP ontwikkelden na instelling op clopidogrel-therapie. Het betreft zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 35-70 jaar. Van deze 11 patiënten ontwikkelden 10 personen TTP 3-7 dagen na het begin van de therapie. Eén patiënt ontwikkelde pas na 330 dagen TTP, hetgeen ook van ticlopidine bekend was (en waarbij het wel 7 jaar duurde voordat de associatie met TTP bekend werd).

trombotische trombocytopenische purpura (TTP), clopidogrel trombotische trombocytopenische purpura (TTP) clopidogrel 

Literatuur

  1. Bennet Ch.T. New Engl J Med 2000; 342: 1773-7.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations