Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 10, pp 216–217 | Cite as

Bijwerkingen van inhalatiecorticosteroïden bij patiënten met astma

Bijwerkingen
  • 9 Downloads

Samenvatting

In lage doseringen hebben inhalatiecorticosteroïden slechts weinig systemische bijwerkingen. Doses die equivalent zijn aan 400-800 µg beclometason bij volwassenen hebben vrijwel geen nadelige effecten. Doses die echter hoger zijn kunnen cataract, glaucoom, groeivertraging en verminderde botdichtheid veroorzaken. 1 Onderzoek naar deze systemische bijwerkingen van inhalatiecorticosteroïden in relatie tot de gunstige effecten ervan is moeilijk. Ten eerste zijn significante effecten op parameters op korte termijn niet noodzakelijkerwijs relevant op de lange termijn. Ten tweede worden mogelijk de groei en botdichtheid beïnvloedt door chronisch astma, deze effecten lijken op de bijwerkingen van corticosteroïden. Ten derde hebben patiënten met een ernstige vorm van astma regelmatig orale steroïden nodig; de nadelige gevolgen hiervan op lange termijn zijn vooralsnog niet duidelijk.

inhalatiecorticosteroïden 

Literatuur

  1. Israel E. The Lancet 2000; 356: 527-8.CrossRefGoogle Scholar
  2. Brutsche MH et al. The Lancet 2000; 356: 556-61.CrossRefGoogle Scholar
  3. Shrewsbury S et al. BMJ 2000; 320:1368-73.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations