Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 10, pp 212–213 | Cite as

Fysiologische insulinetoediening

Farmacotherapie
  • 31 Downloads

Samenvatting

Insulinesecretie bij niet-diabeten wordt gekarakteriseerd door een continue basale secretie met daarnaast pieken, onmiddellijk postprandiaal. Bij diabetes, insuline diabetes, glarginediabeten zou een insulinebehandeling een vergelijkbaar patroon moeten nabootsen; tot nu toe is dat echter nog niet het geval.

insuline, glargine insuline, diabetes mellitus 

Literatuur

  1. Bolli en Owens. Lancet 2000; 356: 443-44.Google Scholar
  2. Järvinen et al. Diabetes Care 2000; 23: 1130-36.CrossRefGoogle Scholar
  3. Rosenstock et al. Diabetes Care 2000; 23: 1137-42.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations