Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 9, pp 201–201 | Cite as

Eén jaar inhalatiecorticosteroïden en botdichtheid

Kortweg
  • 2 Downloads

Samenvatting

In een multicentre, parallel groepsonderzoek, waarbij 69 mensen (46 mannen van 20-55 jaar en 23 vrouwen van 20-45 jaar) werden gerandomiseerd, werd de mogelijke invloed op de botdichtheid nagegaan van een tweetal inhalatiecorticosteroïden (IHCS) in twee doseringen bij mensen met licht tot matig astma. Van deze groep kregen 22 personen 400 µg fluticasonpropionaat (FP) lage dosis, 21 personen kregen 900 µg beclometasondipropionaat, (BP) lage dosis, 13 personen kregen 750 µg FP hoge dosis en 13 personen kregen 1.500 µg BP (hoge dosis). De botdichtheid werd gemeten via twee technieken, in de distale radius en in de tibia.

inhalatiecorticosteroïden, botmassa botmassa, inhalatiecorticosterdiden 

Literatuur

  1. Thorax 2000; 55: 375-82.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations