Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 8, pp 168–169 | Cite as

Artsen en artsenbezoekers: ongewenste interacties

Interacties
  • 5 Downloads

Samenvatting

Artsen leunen voor informatie over nieuwe geneesmiddelen nogal eens op artsenbezoekers. Hun berichtgeving is echter niet per definitie foutloos, laat staan objectief. Per slot van rekening heeft de farmaceutische industrie een winstoogmerk.

artsenbezoeker interacties 

Literatuur

  1. Chren M. Am J Med 1999; 107: 182-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Correspondence. Am J Med 2000; 108: 431-3.Google Scholar
  3. Ferguson P et al. Am J Med 1999; 107: 149-152.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations