Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 7, pp 152–152 | Cite as

Glibenclamide met alcohol

Kortweg
  • 9 Downloads

Samenvatting

Sulfonylureumderivaten worden veel gebruikt bij ouderen met diabetes mellites type 2. Incidenteel treedt hierbij hypoglykemie op. De auteurs van dit artikel vroegen zich af of alcoholgebruik een bijkomende factor kon zijn?

alcohol, glibenclamide 

Literatuur

  1. Burge MR et al. Diabetes Care 1999; 22: 2037-42.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations