Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 7, pp 150–150 | Cite as

Heeft nascholing effect?

Kortweg
  • 33 Downloads

Samenvatting

Met als uitgangspunt de vraag hoe effectief vormen van nascholing zijn in termen van verandering van dokters’ gedraggedrag en/of gezondheidsuitkomsten werd een literatuuronderzoek gedaan naar al die vormen die óf een didactisch óf een interactief óf een gemengd karakter hadden en die tevens geëvalueerd waren. Het onderzoek betrof de jaren 1993-1999. De deelnemers aan het onderzoek waren voor minstens 50% praktiserend.

nascholing 

Literatuur

  1. APC Journal Club march/april 2000; 75.Google Scholar
  2. JAMA 1999; 282: 867-74.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations