Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 7, pp 146–147 | Cite as

Proefkonijn of troetelkindje? De voordelen van ‘meedoen’

Diversen
  • 13 Downloads

Samenvatting

Het is de moeite waard te onderzoeken welke motieven een patiënt heeft om aan klinisch geneesmiddelenonderzoek (KGO) mee te doen. Reacties van proefpersonen komen zelden of nooit in de publiciteit, behalve wanneer het een keer misgaat. Wie ervaring heeft met KGO weet dat de houding van ‘het publiek’ meestal schommelt tussen twee uitersten: aan de ene kant angst om uitgesloten te worden en aan de andere kant angst om mee te doen.

proefkonijn 

Literatuur

  1. Lantas JD. Ed. J Pediatr 1999134:130-1.CrossRefGoogle Scholar
  2. Schmidt B et al. J Pediatr 1999;134:151-5CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations