Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 6, pp 129–130 | Cite as

Wat doen we eigenlijk bij de behandeling van obesitas?

Diversen

Samenvatting

Een verhoogde bloeddruk (> 90 mm diastolisch) en een verhoogd cholesterolgehalte van 220-230 mg/dL (= 5,7 ’ 5,9 mmol/l) (bij een gemiddelde verhouding HDL en LDL) verdubbelen het risico op morbiditeit en mortaliteit door hart- en vaatziekten (HVZ). Dit is reden om met een behandeling te starten; het nut is onderbouwd door veel wetenschappelijk onderzoek.

obesitas 

Literatuur

  1. Reidenberg MM. Clin Pharmacol Ther 2000; 67: 193-95.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations