Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 6, pp 119–120 | Cite as

Harde gegevens over harde ontlasting bij kinderen

Farmacotherapie
  • 15 Downloads

Samenvatting

Het is verbazingwekkend hoe weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van medicamenteuze of dieetmaatregelen bij obstipatie, kinderenobstipatie bij kinderen. Zo is de effectiviteit van vezelrijke voeding met het (beperkte) beschikbare onderzoek niet aangetoond. Evenmin zijn er placebogecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van osmotische en stimulerende laxantia. 1 2 Des te verheugender is de publicatie van twee gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken op dit grotendeels onontgonnen terrein.

kinderen, obstipatie 

Literatuur

  1. Rubin G. Clinical Evidence 2000; 3:190-4.Google Scholar
  2. Di Lorenzo C. J Pediatr 2000; 136: 4-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Nurko S et al. J Pediatr 2000; 136: 35-40.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  4. Staiano A et al. J Pediatr 2000; 136: 41-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations