Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 5, pp 104–104 | Cite as

Overgevoelig voor erytromycine

Kortweg
  • 5 Downloads

Samenvatting

Een man van 39 jaar wordt beschreven, die enkele uren na inname van twee capsules erytromycine-base (PCE 250 mg) het volgende syndroom kreeg: gezwollen lippen, oogleden en gelaat alsmede jeukende urticaria op het lichaam en de extremiteiten. De patiënt had geen ademhalingsproblemen. Hij had geen andere medicijnen ingenomen en hij had enkele jaren eerder chemotherapie gehad voor non-Hodgkin-lymfoom. Dit was de tweede keer dat hij erytromycine innam. De symptomen verdwenen na een dag of vier.

Literatuur

  1. Gallardo MA et al. Cutis 1999; 64: 375-6.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations