Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 4, pp 87–87 | Cite as

Geneesmiddelgerelateerde problemen bij ziekenhuispatiënten

Aanbevolen overzichten
  • 7 Downloads

Samenvatting

Regelmatig duiken verhalen op die de suggestie wekken dat afdelingen spoedeisende hulp, ziekenhuizen en mortuaria vol liggen met slachtoffers van geneesmiddelgebruik.

ziekenhuis, distributie 

Verkrijgbaar

  1. Van den Bemt PMLA et al. Drug Safety 2000; 22: 321-333.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations