Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 3, pp 62–62 | Cite as

Koortsfobie

Diversen

Samenvatting

Koorts bij zuigelingen, peuters en kleuters in Amerika is kennelijk iets gevaarlijks, wat koste wat kost bestreden moet worden. Een commentaar in Pediatrics waarschuwt voor de gevaarlijke excessen waartoe dit kan leiden.

koorts 

Literatuur

  1. Mayoral CE et al. Pedriatrics 2000; 105, 1009-12.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations