Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 3, pp 53–54 | Cite as

Hoe hoog is de tol voor ecstasy- en heroïnegebruik?

Vergiftigingen

Samenvatting

Iedereen weet dat ecstasygebruik bij jongeren dodelijke slachtoffers eist, maar hoeveel precies is niet bekend. Engelse auteurs wilden een idee hebben over het aantal dodelijke accidenten door ecstasygebruik per 10.000 gevallen in 1996. De jongerenpopulatie bedroeg dat jaar in Engeland circa 6 miljoen en in Schotland circa 600.000. Het aantal sterfgevallen door alle oorzaken tezamen is 5 per 100.000. Overlijden door een verkeersongeval komt in deze leeftijdsgroep 1 op 10.000 keer voor.

ecstacy heroïne 

Literatuur

  1. Gore SM. Lancet 1999: 354; 1265-1266.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Jones J. Lancet 2000: 356; 1277.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations