Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 1, pp 22–22 | Cite as

Siliconen-borstimplantaten en reumatische ziekten

Aanbevolen overzichten
  • 2 Downloads

semenvatting

Eerder waren we somber gestemd of de medisch-wetenschappelijke feiten over borstimplantaten ooit geaccepteerd zouden worden (MFM1994; 32: 274-6). Dit blijkt toch gelukt. Een expert-panel heeft het wereldbeeld van de medische wetenschap verzoend met de juridische denktrant. De auteurs doen hiervan verslag in een meta-analyse (siliconen hebben géén nadelig effect) en een ‘sounding board’ artikel (het blijft een mijnenveld vol advocaten en journalisten voor de getuigen-deskundigen).

siliconen 

Literatuur

  1. Hulka BS et al. N Engl J Med 2000; 342: 812-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Jannoski EC et al. N Engl J Med 2000; 342: 781-90.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations