Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 1, pp 17–17 | Cite as

De consumptie van vitamine E, C en carotenoïden helpt ook niet tegen beroerte

Kortweg
  • 8 Downloads

Samenvatting

Veel onderzoeken naar vitaminesupplementen zijn recentelijk afgesloten; de resultaten vallen tegen. Zo ook dit deelresultaat van de HPF study (health professionals follow-up study). Dit onderzoek startte in 1986 met 51.529 gezondheidswerkers in de leeftijd van 40 tot 75 jaar. Zij vulden een 131-items bevattende voedingslijst in en verschaften tevens informatie over de medische voorgeschiedenis en leefstijl. Vervolgvragenlijsten werden elke twee jaar toegestuurd teneinde opnieuw informatie over potentiële risicofactoren te verkrijgen, inclusief het gebruik van vitaminesupplementen, het nieuw optreden van beroerten en andere ziekten.

vitamine, CVA vitamine E vitamine C 

Literatuur

  1. Ascherio A et al. Ann Intern Med 1999; 130: 963-70.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations