Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 1, pp 10–11 | Cite as

Hypoglykemisch coma bij diabetespatiënten

Bijwerkingen
  • 17 Downloads

Samenvatting

Hypoglykemisch coma is een continue bedreiging voor diabetespatiënten die insuline of orale antidia betica gebruiken en levert een substantiële bijdrage in de morbiditeit en mortaliteit. Hoewel het voorkomen van geneesmiddelgeïnduceerd hypoglykemisch coma (GGHC) een bekend verschijnsel is, zijn er maar weinig onderzoeken verricht naar dit verschijnsel.

hypoglykemie hypoglykemie, metformine hypoglykemie, glibenclamide 

Literatuur

  1. Ben-Ami H et al. Arch Int Med 1998; 159: 281-4.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations