Advertisement

MFM

, 38:241 | Cite as

bètareceptorblokkadeBètareceptorblokkade bij hartfalenhartfalen

Aanbevolen overzichten
  • 25 Downloads

Samenvatting

Een overzichtsartikel in Circulation beschrijft hoe een behandeling van contra-indicatie in tien jaar veranderde in een geëigende therapie. Een groot deel is gewijd aan de farmacologie van bètablokkeerders (niet-selectief/selectief/met vasodilatatie) en het hart.

Literatuur

  1. Bristow MR. Circulation 2000; 101: 558-69.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations