Advertisement

MFM

, 38:223 | Cite as

imidazool, zwemmerseczeem imidazool, terbinafineImidazoolderivaat of terbinafine, zwemmerseczeem terbinafine, imidazoolterbinafine-crème bij zwemmerseczeem, terbinafine zwemmerseczeem, imidazoolzwemmerseczeem?

Farmacotherapie

Samenvatting

In BMJ is een systematisch overzicht verschenen waarin door meta-analyse geneesmiddelenonderzoeken werden samengebracht die lokaal toegepaste crèmes met imidazoolderivaten en terbinafine-crème vergeleken met placebo en met elkaar. De te behandelen aandoening betrof in deze meta-analyse uitsluitend door middel van microscopie en kweek bewezen mycose van de huid van de voet. Over andere lokale middelen (zoals undecyleen) dan de imidazolen en terbinafine waren onvoldoende onderzoeksgegevens beschikbaar. [Lokale behandeling van nagelinfecties werd apart geanalyseerd maar wordt hier niet besproken, omdat er gegevens zijn dat deze behandeling inferieur is.

Literatuur

  1. Hart R et al. BMJ 1999; 19: 79-82.Google Scholar
  2. Editorial. BMJ 1999; 319: 71-2.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations