Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 10, pp 207–207 | Cite as

vetzuchtVetzucht als nationaal probleem in de Verenigde Staten

Humane farmacologie
  • 7 Downloads

Samenvatting

In twee redactionele commentaren gaat de JAMA in op vetzucht.

Literatuur

  1. Editorials. JAMA 1999; 282: 1579-82.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations