Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 10, pp 196–197 | Cite as

raloxifen, osteoporoseRaloxifeen vermindert het risico van wervelfracturen bij vrouwen met osteoporose, raloxifeenosteoporose

Farmacotherapie
  • 3 Downloads

Samenvatting

Raloxifeen is een SERM (selectieve oestrogeenreceptormodulator). Geneesmiddelen in de groep van de SERM's kunnen in sommige weefsels oestrogene activiteiten nabootsen, terwijl er juist in andere weefsels een oestrogeenantagonistische werking is. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de SERM's in het botweefsel een oestrogene activiteit hebben en daarmee dus de botdichtheid kunnen verhogen met minder risico op osteoporotische fracturen.

Literatuur

  1. Ettinger B et al. JAMA 1999; 282: 637-45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. McClung MR. JAMA 1999; 282: 687-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Romeijnders ACM et al. Ned Tijdsch Geneekd 1999; 143: 1611-4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations